LYRIC

Ngitshele konke ngawe, wena wahluluthando lwami
Nginike lonke lonke uthando lwakho
Wena wahlula uthando lwami

Ngoba wenu thandiwe la
Futhi kimi ukhethiwe la
Thatha naluthando lwami lwami lonke
Ngoba wenu thandiwe la
Futhi kimi ukhethiwe la
Thatha naluthando lwami lwami lonke

Ungibona ngihlale ngincumile
Ngihlale ngicinga ngawe
Ngihlale ngijabulile ukuba uyisthandwa sami
Ungibona ngihlale ngincumile
Ngihlale ngicinga ngawe
Ngihlale ngijabulile ukuba uyisthandwa sami

Ngoba wenu thandiwe la
Futhi kimi ukhethiwe la
Thatha naluthando lwami lwami lonke
Ngoba wenu thandiwe la
Futhi kimi ukhethiwe la
Thatha naluthando lwami lwami lonke

Mmmh shuni wenkabi
Ndoni yamanzi thins sohlukwaniswa ukufa
Asikhohlwe ntezomhlaba mntanomuntu akukho lula
Okwami okwakho uthando yebo lunamaphupho
Bambi nhliziyo yami sitheza konke okwamajuba
Langiphuma khona bathi ishelwa ngamanga
Cha ngiyaphika intombi uyiqoma ngamanga
Kholwa shwele kophela ekuseni makungeya manga
Liphila ngaphakathi nhliziyo yami nguwe namandla
Mntanomuntu buhle bomhlaba bubuzwa kuwe
Igawulwelezizweni leyonduku enhle ibonwa kuwe
Sphalaphala ilanga liphuma libukwe kuwe
Inqondo ingalahleka nhliziyo yami yotholwa kuwe

Ngoba wenu thandiwe la
Futhi kimi ukhethiwe la
Thatha naluthando lwami lwami lonke
Ngoba wenu thandiwe la
Futhi kimi ukhethiwe la
Thatha naluthando lwami lwami lonke

Ungibona ngihlale ngincumile
Ngihlale ngicinga ngawe
Ngihlale ngijabulile ukuba uyisthandwa sami
Ungibona ngihlale ngincumile
Ngihlale ngicinga ngawe
Ngihlale ngijabulile ukuba uyisthandwa sami

Ngoba wenu thandiwe la
Futhi kimi ukhethiwe la
Thatha naluthando lwami lwami lonke
Ngoba wenu thandiwe la
Futhi kimi ukhethiwe la
Thatha naluthando lwami lwami lonke

Sekukaningi ngihamba indima yothando
Kodwa azange ngambona ofana nawe
Ngoba wena yazi ukuba ungishaya ngaphakathi
Ngivele ngizule ngimamatheke

Ngoba wenu thandiwe la
Futhi kimi ukhethiwe la
Thatha naluthando lwami lwami lonke
Ngoba wenu thandiwe la
Futhi kimi ukhethiwe la
Thatha naluthando lwami lwami lonke

Ngoba wenu thandiwe la
Futhi kimi ukhethiwe la
Thatha naluthando lwami lwami lonke
Ngoba wenu thandiwe la
Futhi kimi ukhethiwe la
Thatha naluthando lwami lwami lonke

Ungibona ngihlale ngincumile
Ngihlale ngicinga ngawe
Ngihlale ngijabulile ukuba uyisthandwa sami
Ungibona ngihlalr ngincumile
Ngihlale ngicinga ngawe
Ngihlale ngijabulile ukuba uyisthandwa sami

Ngoba wenu thandiwe la
Futhi kimi ukhethiwe la
Thatha naluthando lwami lwami lonke
Ngoba wenu thandiwe la
Futhi kimi ukhethiwe la
Thatha naluthando lwami lwami lonke

Added by

yanson

SHARE

Comments are off this post