LYRIC

A ndoma mi nya moto oohh ao pè senga maléa
Nika wé no dangwa o si bola ao mènè salaka eehh

Bènè nyongo mo nyén’a dubè nèni eehh
Nga’o ma da aahh
Nga’o ma boto eehh
Nga’o ma nyo eehh
Yo nga’o ma boa eehh

O ma timba pon nde k’ épémbéa mundi eehh
Na nya njako ébanja na
o si ta pon o bomsanè retrait’ a ngo nya bodun eehh

Mba mo na timbi nde to wanga mboa ngo eehh
Mba mo na timbi nde to wanga mboa ngo eehh
Mba mo na timbi nde to wanga mboa ngo eehh iihh

Oohhoo eehh a sombo
Oohhoo eehh a sombo (oi bè idika)
Oohhoo eehh a sombo (youyouuuu),
Oohhoo eehh a sombo eehh

Mitowa ni tutu i ma yongwa ntolo wangue eehh eyèwo ndutu eehh
Beyum pè eehh mama i ma yenguè nde nduta pai eehh eyèwo ndutu eehh
Wé eehh eyèwo mendi eehh, wé eehh eyèwo mendi eehh , eyèwo ndutu yam eehh
Wé eehh eyèwo mendi eehh, wé eehh eyèwo mendi eehh , eyèwo ndutu yam eehh

Bikwayé yi ndolo yèni ya tondo pè eehh
A mama yoma ndolo yèni ya tondo pè eehh
Yini nyebi yini ndolo di ma fuma pè ma yo
Yini nyebi yini ndolo di ma fuma pè ma yo
Eyèwo ndolo yeni ya ton wè pè eehh
Eyèwo ndolo yeni ya ton wè pè eehh

A didi son yomsè mba loko oohh

Mba pè na mala oohh
Iyo na mala hoho
Na ma timba oohh iyo o mboa ni yai mba eehh
Na mala eehh oohh
Iyo na mala eehh oohh
Na ma timba oohh iyo o souza ni yai mba eehh

To na yanga pon yam iihh
Mba pè na monguèlè mboa mi oohhee
Na mala eehh hohoh
Iyo na mala eehh oohh
Na ma timba oohh iyo o mboa ni yai mba eehh

Mboa nyé nde mboa eehh
Mba pè na monguèlè souza okoko
Na mala eehh oohh
Iyo na mala eehh oohh
Na ma timba oohh iyo o mboa ni yai mba eehh

Youyouyou oohh
Na ma timba souza oohh
Na ma timba oohh iyo o mboa ni yai mba eehh

Son iba su ,son iba su (mbao su eehh)
Son iba su ,son iba su (mbao su eehh)

Mba ni bélè mo,mba ni bélè mo,mba ni bélè mo souza oohhee
Muléma mu ni bélè mba souza oohh
Muléma mu ni bélè mboa ni yai mba eehh

Mboa nyé nde mboa eehh
Mba pè na monguèlè souza okoko
Na mala eehh oohh
Iyo na mala eehh oohh
Na ma timba oohh iyo o mboa ni yai mba eehh
Na mala eehh oohh
Iyo na mala eehh oohh
Na ma timba oohh iyo o souza ni yai mba eehh

Iba oohh
Ilalo
Bata pètè
Iba oohh
Ilalo mwasa

Son iba su ,son iba su (mbao su eehh)
Son iba su ,son iba su (mbao su eehh)

Son iba su ,son iba su (mbao su eehh)
Son iba su ,son iba su (mbao su eehh)

Son iba su ,son iba su (mbao su eehh)
Son iba su ,son iba su (mbao su eehh)

Added by

yanson

SHARE

Comments are off this post